Architectuur

Bouwwijze en architectuur zullen in dit project zorgen voor een architecturale eenheid. Garant hiervoor staat de samenwerking tussen het architectenbureau Boeckx, architecte Suzanne De Smet, ingenieur-architect Johannes Robbrecht, architect Gerda Vollens, architect Griet Vanhove, architect Carlo Mas en het bekende Gentse architectenduo Paul Robbrecht en Hilde Daems. Deze laatsten wonnen in 2001 de ‘award van de Belgische architectuur’. Robbrecht en Daems staan in voor de creatieve insteek, Boeckx uit Oostende zorgt voor de praktische uitvoering. 

‘Alleen schoonheid kan de wereld redden’ poneerde de Russische schrijver Fjodor Dostojevski. Daarom willen de architecten van dit project een stilistische eenheid maken, een eigentijds geheel dat zowel mooi is om in te wonen als om naar te kijken. Alle ontwerpen zullen dan ook voorafgaandelijk gekeurd worden door een nieuw opgerichte architectuurcommissie.
 
De beoogde eenheid van stijl laat echter voldoende ruimte voor variatie zodat een monotoon straatbeeld vermeden wordt. Verder werd veel aandacht besteed aan gemeenschappelijke ontmoetingsruimtes, buurtgroen, voetgangers- en verkeersleefbaarheid en werd het project harmonieus geïntegreerd in het omgevende landschap.
 
Als verbinding van het dorpscentrum met de lager gelegen zorgcampus wordt een nieuwe parkzone aangelegd met veel groen en een aantal vijvers. 
 
Residentieel wonenuitvergroten

 

Sociaal wonenuitvergroten

 

Begeleid wonenuitvergroten