Duurzaamheid

Nooit eerder werden op een dergelijke schaal sociale, residentiële en medische noden met elkaar gecombineerd. ‘De Lelie’ loopt daarmee voorop op de evolutie binnen onze samenleving en wil op deze manier de nefaste ontwikkeling van ‘elitewijken’ en ‘getto’s’ tegengaan. Wie zorgbehoevend is, kan er zelfstandig blijven wonen en via dienstencheques van de nodige assistentie genieten. Waarom immers zouden zieken of bejaarden uit het sociale weefsel verwijderd moeten worden en ‘opgesloten’ in kille, afgesloten gebouwen?
 
‘De Lelie’ zal daarom bestaan uit een boeiende mix van 280 residentiële woongelegenheden, 280 sociale woongelegenheden, 200 assistentiewoningen en een heuse zorgencampus met hersteloord en dagverzorgingscentrum. Dit zal de levenskwaliteit van alle bewoners gevoelig verhogen en leiden tot een perfecte integratie van alle lagen van de bevolking. Verder is op het domein ook de ruimte voorzien voor de eventuele bouw van een nieuwe ziekenhuissite, in uitbreiding van het huidige Sint-Elisabethziekenhuis.
 
‘De Lelie’ komt hiermee perfect tegemoet aan twee fundamentele knelpunten binnen de stad Zottegem: het grote tekort aan sociale woningen en de groeiende vraag naar opvangcapaciteit voor bejaarden.
 
Deze duurzame visie op sociale integratie, zorgverstrekking en rustig wonen voor iedereen wordt verder onderstreept door het grote belang dat wordt gehecht aan adequate groenaanleg en aan het vermijden van alle doorgaand verkeer.