Plannen : het verkavelingsplan

 
uitvergroten

 

“De gemakkelijkste en ook de financieel meest rendabele oplossing was de verkaveling van dit gebied en de bouw van ‘betere’ woningen voor de midden- en de hoge klasse. Daar was ook een markt voor. Maar we hebben dat bewust niet gedaan. Alle partners steunden de participatie van een sociale huisvestingsmaatschappij waardoor ook minder begoeden in deze woonwijk een degelijke woning kunnen betrekken. Zij betalen immers huurgeld overeenkomstig hun inkomen.“

 

Hoe gebeurde de terreinverdeling?

“Het domein valt uit elkaar in drie blokken. Een zone van 11 ha van openbaar nut leunt aan bij het Sint-Elisabethziekenhuis. Op dat terrein komen de assistentiewoningen en de zorgcampus met het dagverzorgingscentrum, het hersteloord en het woonzorgcentrum. Verder is een zone van 11 ha voorzien voor de private woningbouw en een zone van 8 ha voor de sociale huisvesting, waarbij de gronden worden vermengd. Die aanpak biedt maatschappelijk grote voordelen. Ze bevordert de integratie van alle lagen van de bevolking en voorkomt de vorming van zowel getto’s als elitewijken. Die optie is geïnspireerd door de bekommernis voor de zwakste bevolkingsgroepen vanuit het fransciscaanse ideeëngoed. Het Sint-Elisabeth ziekenhuis werd immers opgericht door zusters franciscanessen.”

 

Wat houdt de eerste fase concreet in?

“Fase 1 voorziet in de periode 2011-2014 de aanleg van de grote laan die de Godveerdegemstraat verbindt met het Sint-Paulusplein aan de kerk van Godveerdegem. Die is geïnspireerd op de Kastanjelaan – de hoofdas van de wijk Bevegem – en zal eveneens 22 meter breed zijn. Op die manier verbinden wij Bevegem met dit nieuw aan te leggen ‘dorp’. Rond het centrale plein komen 122 appartementen en veertig gezinswoningen tot stand – te realiseren door Matexi, Kestimo en Denderstreek. Vzw De Bron plant de bouw van een reeks assistentiewoningen en een rusthuis met negentig bedden. Alles samen gaat dat over 320 tot 330 wooneenheden. Het studiebureau BVP werd aangesteld om de infrastructuur te ontwerpen. Die omvat zowel de wegenis als het grote publieke park dat ook tijdens de eerste fase wordt gerealiseerd. Aansluitend tekent BVP ook het omgeving van de woonzorgampus.”

 

Kunt u de volgende fasen kort beschrijven?

In de volgende drie fasen – die telkens ook vier jaar in beslag zullen nemen –, wordt nogmaals in de bouw van zowat 340 wooneenheden voorzien. Fase 2 die is voorzien in de periode 2015-2018 is de kleinste fase. Ze behelst ongeveer 2,5 ha en zal 57 grondgebonden eengezinswoningen bevatten waarvan 18 sociale woningen. In de derde fase, in de jaren 2019-2022, wordt eveneens voorzien in 63 grondgebonden eengezinswoningen – waarvan 33 sociale woningen. De laatste fase ten slotte betreft de oostkant van het RUP en is gepland in de periode 2023-2026. Dat is de grootste fase voor de woningen: met 113 sociale- en 109 private woningen. Bij de voltooiing van dit project in 2027 zal dit ‘nieuwe dorp’ 760 wooneenheden tellen met zowat tweeduizend inwoners. Hier krijgt de idee van levenslang wonen concreet vorm waarbij drie tot vier generaties op amper een steenworp afstand van elkaar zullen wonen. Wie niet langer zijn eigen woning kan betrekken, kan enkele huizen of een straat verder – nog altijd binnen dezelfde omgeving – zijn intrek nemen in een assistentiewoning. Het ziekenhuis ligt binnen handbereik en wanneer zelfstandig wonen spijtig genoeg niet meer mogelijk mocht zijn, brengt het woonzorgcentrum soelaas.