Partners

'De Lelie' is een gezamenlijk project van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth, de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek, de stad Zottegem en de private partners Kestimo NV en Matexi NV.
 
Het initiatief kwam oorspronkelijk van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth en zijn zusterorganisatie vzw De Bron, die hun parking wilden uitbreiden en op de aanpalende grond een woonzorgproject uitbouwen binnen het kader van het Woonzorgdecreet. 
 
Doordat het vroegere Grond- en Pandendecreet voorzag in een forse uitbreiding van het aanbod aan sociale woningen, kreeg het initiële project vrij vlug een ambitieuzere dimensie en trad ook de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek mee op de voorgrond. De beschikbare terreinen besloegen intussen ruim 30 hectare.
 
De private partner Matexi nam de verkaveling en de bouw van de residentiële woongelegenheden op zich. De assistentiewoningen worden gebouwd onder beheer van het Sint-Elisabeth Ziekenhuis.