Het project

‘De Lelie’ is een vernieuwend en toekomstgericht woon- en leefproject in Zottegem, met bijzondere aandacht voor duurzame levenskwaliteit en met oog voor de afzonderlijke noden van de bewoners. De bijzondere meerwaarde van dit project situeert zich op het vlak van de diversiteit. Een deel van het project krijgt immers een residentiële bestemming en richt zich op jonge gezinnen, een ander deel is bestemd voor sociale huisvesting. Ook aan begeleid wonen met aangepaste zorgvoorziening wordt ruimschoots aandacht besteed.

 
‘De Lelie’ zal in totaal 760 wooneenheden omvatten. Dit uitzonderlijke woonconcept incorporeert een hele reeks unieke eigenschappen, gebaseerd op ideeën rond generatie-overschrijdend wonen, levenslang wonen, ecologie, duurzame ruimtelijke ontwikkeling, zorgen-op-maat en energie-efficiëntie. Dit unieke project voor Vlaanderen wordt in 4 verschillende fases gerealiseerd tussen 2011 en 2027.
 
‘De Lelie’ beantwoordt aan een hele reeks concrete woonnoden van vandaag en biedt daarmee een ideale oplossing aan jonge gezinnen die hun kinderen willen grootbrengen in een veilige, rustige en groene omgeving. Ook medioren en senioren die dicht bij hun kinderen en kleinkinderen willen wonen, vinden hier hun gading. Een ander belangrijk maatschappelijk luik wordt ingevuld door de sociale woningen en ook wie zorgbehoevend is, kan hier, al dan niet begeleid wonen.